دبیرستان دخترانه نوآور(دوره اول)
 
   
 
  واحد های اجرایی
   
 
  اخبار
   
 
 

 
 
 

 
  تازه ها
لیست پروژه های دانش آموزی
لیست کامل پروژه های دانش آموزی با تفکیک موضوع و اعضای هر گروه هم اکنون در صفحه پژوهش قابل مشاهده می باشد

   
 
 
   
 
     بازی های نوشته شده توسط دانش آموزان با برنامه SCRATCH

توجه: جهت اجرای این بازی ها باید آنها را در محیط برنامه SCRATCH اجرا کنید.